Zlatnictví a stříbrnictví

 

Toto studijní zaměření otevíráme nově ve školním roce 2014-2015. Reagujeme tak na dlouhodobou poptávku po absolventech tohoto oboru ze strany firem a podniků zabývajících se zlatnickou produkcí i obchodem se šperky, se kterými škola rozvíjí úspěšnou spolupráci.

Jsme jedinou školou na Moravě, která tento obor nabízí !

Obor je určen pro chlapce i dívky, podmínkou přijetí je úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, vykonání talentové zkoušky a zdravotní způsobilost. Zlatnická práce je velmi trpělivá, přesná a jemná, vyžaduje dávku talentu, manuální zručnosti a odpovědnosti při práci s drahými kovy, drahými kameny a ostatními materiály pro výrobu šperků a zlatnických výrobků. Výuka bude zajištěna odborníky z řad interních pedagogů i externích specialistů. 

Předpokladem pro studium oboru je zájem o výtvarné umění, kreslení a řemeslnou činnost. Studenti se naučí samostatně vytvářet jednoduché i složité návrhy zlatnických výrobků, klasických i moderních šperků, při jejichž realizaci si osvojí většinu tradičních i moderních technologických postupů. Navrhování bude probíhat ve školním ateliéru, praktická výuka bude probíhat ve školní zlatnické dílně a na externích pracovištích tak, aby byly zaručeny její nejlepší možné podmínky

Absolventi oboru zlatnictví a stříbrnictví budou připraveni pro vlastní podnikatelskou činnost, mohou spolupracovat s již etablovanými zlatnickými ateliéry či dílnami. Budou moci pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole s různým uměleckým zaměřením jak praktickým, tak teoretickým.

 

V případě jakéhokoli dotazu ohledně oboru nás prosím kontaktujte: 

tel:  541 427 155 

Mgr.Ivan Hostaša, Bc.Jana Vybíralová

e: ivan.hostasa@spssbrno.cz; jana.vybiralova@spssbrno.cz

kabinet: D107

 

 


                                           

Veronika Geršlová: Vážky, stříbrný závěs

Zlatnictví a stříbrnictví