MgA. Marie Hostašová

MgA. Marie Hostašová

Vyučuje předměty Výtvarná příprava, Navrhování uměleckýh odlitků, Dějiny výtvarné kultury. 

Na mateřské dovolené.

e: marie.hostasova@spssbrno.cz

tel: 427 554 155 kabinet: D107