Jan Hájek

Jan Hájek

Vyučuje přemět Praktická cvičení kovářská.

e: jan.hajek@spssbrno.cz

tel: 541 427 142

kabinet: D 007