Ing. Petr Novotný

Ing. Petr Novotný

VyučuJe předměty Základy technologie a Technologie umělelckého kovářství.

e: petr.novotny@spssbrno.cz

tel: 541 427 138

kabinet: 204