Ing. Jiří ševčík

Ing. Jiří ševčík

Vyučuje předměty Základy technologie a Technologie uměleckého rytí.

Je třídní učitel U3A.

e:jiri.sevcik@spssbrno.cz

tel: 541 427 138

kabinet: 204