Bc. Jana Vybíralová

Bc. Jana Vybíralová

Vyučuje ředměty Počítačové navrhování a Praktická cvičení v rytectví, Praktická cvičení zlatnická.

Je třídní učitelka U1A.

e: jana.vybialova@spssbrno.cz

tel: 541 427 155

Kabinet: D107