Pomocné vědy historické 2010- Studio Lávka

25.02.2010 09:44

 

Studio Lávka SVČ Lužánky nabízí studentům středních škol jedinečnou možnost získat na základě vlastní aktivní činnosti  zkušenost s badatelskými postupy v oblasti historických věd, nahlédnout do problému vědecké práce (se zdroji informací, s prameny, s audiovizuální technikou) a vytvořit a prezentovat výsledky činnosti. Tuto možnost využíváme s našmi studenty v rámci předmětu Dějiny výtvarné klutury. Třída je seznámena s programem, který navozuje způsob práce  a metodologické postupy historikovy činnosti (oblast paleografie, genealogie, chronologie a heraldiky), studenti jsou rozdělení do skupin, skupiny mají k dispozici reálné dobové prameny a připravují výsledky svých bádání formou prezentací, které představí v závěru lekce na společném „vědeckém kongresu“.

 

Více na: https://lavka.luzanky.cz/lavka/VP1.xhtml