Nositel tradic Bystřicka

04.04.2012 00:00

Město Bystřice nad Pernštejnem, Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicka připravují na letošní rok první ročník nové akce „Nositel tradic Bystřicka“. Součástí této akce bude mimo jiné ocenění osob, které jsou s uchováváním, obnovou či rozvíjením tradic Bystřicka neodmyslitelně spojeny. Protože s městem Bystřice a jeho organizacemi dlouhodobě spolupracujeme (viz. Slévárenské sympozium), byli naši studenti  vyzváni, aby se zúčastnili soutěže o návrh plakety Nositel tradic Bystřicka. Z odevzdaných návrhů byl vybrán a oceněn návrh studenta třetího ročníku oboru Umělecké odlévání Lukáše Juračky. Plaketa bude odlita ve školní slévárně a v červnu slavnostně předána prvnímu Nositeli tradic Bystřicka ve Vítochově.

Vítězný návrh Lukáše Juračky

 

Soutěžní návrhy plaket Nositel tradic Bystřicka