Slévárna

Prostor slévárny je rozdělen na několik vzájemně propojených částí. V přední části se nachází Ateliér II. sádrovna, kde studenti připravují modely pro následnou výrobu forem. Na  sádrovnu navazuje prostor pro výrobu forem, dále cizelérna pro úpravu odlitků a samotná slévárna. Ve slévárně se odlévá pomocí dvou základních technologií: do pískových forem nebo do sádrových forem metodou vytavitelného modelu (tzv. na ztracený vosk).  Slévárna je vybavená plynovou kelímkovou pecí, žíhací elektrickou pecí a komorovou sušící pecí. Studenti pod odborným vedením odlévají své návrhy z barevných kovů: bronzu, mosazi a hliníku.