Zámečnická dílna

Dílna slouží pro praktické osvojování základních zámečnických postupů. Je vybavena obráběcími stroji, soustruhem, vrtačkami, bruskami, frézami, ohýbačkami, nůžkami atd. Studenti prvního ročníku zde dostanou odbornou průpravu pro další práci s kovem, která je pro postup do vyšších ročníků naprosto nezbytná.

Zámečnická dílna