Ateliér II. sádrovna

Sádrovna slouží studentům oboru Umělecké odlévání. Technologie oboru vyžaduje práci s materiály jako je sádra, sochařská hlína, vosk, syntetické pryskyřice. Řada těchto materiálů vyžaduje specifické prostředí a zacházení.

Studenti zde navrhují a vyrábí modely pro realizaci v kovu, proto je ateliér II. sádrovna umístěn přímo u slévárny.

Výroba uměleckých odlitků je od samotného počátečního návrhu po konečnou povrchovou úpravu soustředěna na jedno místo. 

 

 

Ateliér II. sádrovna