Ateliér I.

Ateliér I. slouží k výuce výtvarných předmětů: Výtvarná příprava, Písmo, Navrhování uměleckých výkovků a Navrhování v rytectví. V ateliéru probíhá výuky kresby, malby a grafiky, je vybaven 10 výkonými počítači pro grafické aplikace.