BOŽSKÉ SVĚTLO V MÝDLE  7.2.2013 od 18:05

 

Jubilejní 10. ročník výstavy svítidel, plastik a obrazů studentů VZK Světlo v mýdle bude pojat jako tradiční kulturně-gastronomický zážitek. K tanci a poslechu zahrají a zapějí funky-punky uskupení Broken ankle a metamorfózní hlouček Rozsypané glukometry/Cigarety. 

Srdečně zveme všechny studenty, absolventy, příznivce a přátele.

Světlo v Mýdle

 

Od roku 2004 pořádají studenti třetích ročníků každoroční výstavu kovaných svítidel nazvanou Světlo v Mýdle v prostorách baru Mýdlo na Traubové ulici. Výstavu obvykle doprovází řada doprovodných činností a zábav: požitkářská konzumace vlastnoručně připravených vybraných lahůdek a pití, hudební, taneční a dramatická vystoupení, výstava další mimoškolní tvorby studentů, fotbálkový turnaj, apod. Studenti organizují výstavu sami, což je pro ně jistě neocenitelná zkušenost. Výstava funguje jako místo pro setkávání studentů všech ročníků uměleckých oborů, absoventů, učitelů a přátel uměleckého řemesla, místo pro rozhovory, odborné diskuze, sdílení zkušeností, vyprávění, zábavu. 

 

 

Světlo v Mýdle