Uplatnění absolventů

Po úspěšném ukončení studia maturitní zkouškou pokračuje řada absolventů ve studiu na vysokých školách s uměleckým, humanitním, nebo technickým zaměřením. Někteří z našich absolventů studují na Akademii výtvarných umění v Praze, Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU. Další studují na Filozofické fakultě MU obory Dějiny umění, Muzeologie, Etnografie, Sdružená uměnovědná studia, Management v kultuře, Teorie interaktivních médií. Na Technické univerzitě v Ostravě obor Umělecké slévárenství, na Vysokém učení technickém v Brně  obor Strojírenská technologie, Materiálové inženýrství. 

Na vyšších odborných školách pokračují v oborech Restaurování a konzervování kovů, Ražená medaile a mince. 

Absolventi nacházejí uplatnění v samostatné uměleckořemeslné činnosti, zakládají dílny, pracují v uměleckých ateliérech, grafických studiích, restaurují pro muzea a galerie.

 

Zvonař Michal Votruba: Jak jsem se naučil dělat stokilové zvony

Článek z iDNES.cz o našem absolventovi.

http://finance.idnes.cz/rozhovor-se-zvonarem-0t3-/podnikani.aspx?c=A121211_140046_podnikani_mbu

 

 

Konkrétní příklady uplatnění našich absolventů:

 

Michal Votruba http://zvony-votruba.webnode.cz/

Tomáš Holíček http://www.kovarnasovinec.cz/

Lukáš Brodecký http://lukasbrodecky.7x.cz/

Tomáš Hodboď http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvhodbod/

Tony Juračka http://www.juracka-kovar.estranky.cz/

Daniel Hlobil http://www.hammerdesign.cz/

Michal Bednařík http://www.kovarstvi-bednarikovi.cz/

Vladimír Inek http://www.inek.cz/

Ondřej Svoboda http://www.ondrejsvoboda.com/

Jan Vašulín http://www.obrjen.com

Michal Weigel http://rajopasku.cz/

Jan Šerák  http://kovar-serak-cz 

Anton Vadovič http://www.echtkovar.cz